KVX for gruvedrift

KVX-systemets unike design tilbyr gode løsninger for et bredt spekter av bruksområder innen gruvedrift. La oss hjelpe deg med å få en bedre forståelse av dine GET-relaterte kostnader og identifisere KVXs unike og suverene løsninger. KVX tilbyr løsninger for gruvedrift, undergrunn og tunneldrift.

KVX for gruvedrift

Totale slitedelskostnader og produktivitet er våre viktigste fokusområder for å kunne tilby optimale løsninger for gruvedrift.

KVX for undergrunn

Totale slitedelskostnader og produktivitet er våre viktigste fokusområder for å kunne tilby optimale løsninger for gruvedrift. Vi har gjort omfattende vurderinger for å avdekke hvordan kostnader og gevinst henger sammen.

KVX for tunneldrift

KVX har utviklet et helt nytt og forbedret system med sliteplater til tunneldrift. Fordelene? Overlegen levetid og styrke!