Spar tid og penger

Når du velger KVX, sparer du tid i form av mindre nedetid og du sparer penger. Faktisk vil du kunne oppnå en betydelig gevinst ved å gjøre en totalvurdering av dine driftskostnader.

1. Reduserte vedlikeholdskostnader

En overgang til KVX-systemet kan resultere i en redusert totalkostnad per lastet tonn og dermed en bedre totaløkonomi.

Dette skyldes lengre levetid for tenner, forstykker, sliteplater og frontbeskyttere, men også lavere drivstofforbruk og mindre belastning på maskinen som følge av bedre inntrengning i massen. For ikke å snakke om den opplagte reduksjonen i ikke-planlagt vedlikehold og reduserte slitedelskostnader.

Hva er “slitedelskostnader”?

Dette kan umiddelbart virke som et rart eller altfor enkelt spørsmål. Slitedelskostnad kan sikkert finnes ved å dele komponentkost med levetid og få en kost pr time eller en kost pr tonn. Dette er også helt klart den måten slitedelskost tradisjonelt sett har blitt beregnet av de fleste brukere og slitedelsprodusenter.

MEN, det er høyst sannsynlig at reell kostnad som valg og bruk av slitedeler er mye mer sammensatt enn en enkel fremstilling av “komponentkost delt på levetid”. Muligheten til kostnadsbesparelser ved å gjøre en bredere vurdering av hvordan slitedelene påvirker hele driften er generelt mye større enn ved snevert å sammenligne komponentkost for ulike slitedelsmerker.

KVX-systemets enestående utforming har vært utviklet med tanke på en rekke kostnadsbetraktninger utover bare komponentkost pr time eller pr tonn som ved konvensjonelle slitedeler. KVX har gjort langt mer omfattende vurderinger av hvordan slitedelene potensielt kan gi betydelige besparelser i gruve og anleggsdrift med stor produksjon ved å bruke et helhetssyn som tar i betraktning områder som oppe- og nedetid, planlagt og ikke-planlagt vedlikehold, følgeskader, tapt produksjon, drivstoff og dekkforbruk, optimalisering av syklustid, etc.

Mange av våre kunder har funnet at det er bedre å bruke litt mer penger på slitedelskomponentene for å kunne hente store gevinster i de andre områdene av driften. La oss sammen med deg se på dine kostnader i et slikt perspektiv og finne fram til KVXs enestående og unike løsninger.

2. Redusert nedetid

Du kan skifte forstykket på en 400 tonns gravemaskin i løpet minutter eller timer – ikke dager eller uker. Dette er gjort mulig av vårt unike hengslede forstykkesystem. Dette gir svært store gevinster i produksjonen da nedetiden ved bytte av forstykke nærmest elimineres.

Bare noen få minutter er nødvendig for å snu en 1-bolt-tann eller en 2-bolt-tann. Se på våre videoer for å få en bedre forståelse av KVXs unike fordeler.

Videre, når du erstatter et sett med KVX tenner og/eller sliteplater fornyes også undersiden av skuffens beskyttelsessystem samtidig, noe som ytterligere reduserer vedlikeholdskostnadene på selve skuffen.

KVX-systemet gjør det enkelt å skifte slitedeler ute på anlegget eller i gruven uten å måtte flytte maskinen til verksted. Dette er spesielt gunstig i undergrunnsoperasjoner eller i kalde områder hvor sveising er vanskelig.

3. Økt produksjon

  • Redusert syklustid, både på grunn av bedre inntrengning, og en flat profil på både forstykke og tannsystem for raskere dumping uten hang-ups. Tiden som spares per syklus kan over tid gi produksjonsgevinster som overgår hele GET-kostnaden din!
  • Bedre gjennomsnittlig fyllforhold
  • Redusert nedetid