KVX Boltteknologi

Takket være vår KVX bolt-on teknologi, er KVX slitedeler et system hvor skuffefronten og slitedelene gjennom samvirke oppnår enestående fordeler.

1. Forsenkede bolthoder

 • Bedre penetrasjon og produktivitet
 • Mindre oppheng ved dumping av last
 • Ingen muttere som slites inni skuffen

2. Gjengede forstykker og/eller slitedeler

 • Sikker låsing gjennom hele levetiden
 • Mer utnyttbart slitegods (ingen holdere eller bolthoder som kan slites vekk)
 • eEiminasjon av problematiske bolter, skiver, holdere eller låsepinner

3. KVX bolter

 • Låsing som langt overgår plogboltsystemer og låsepinnesystemer
 • Høy styrke som forbedrer slagmotstand og tillater installasjon av komponenter som stikker lengre fram foran forstykket enn konvensjonelle bolter eller låsepinnesystemer

4. Flate komponenter betyr opp til 100 % utnyttbart slitestål

Etter at en slitedel er brukt må konkurrentene sine adaptere og tenner kastes på skraphaugen (ofte går mer enn 50% denne veien).

KVX sine flate slitedeler derimot kan brukes videre som slitestål eller slagbeskyttelse andre steder i bedriften (kasser, renner, etc.) og gi besparelser der alternativet ville vært å kjøpe nytt stål

5. Adapterfritt & låsepinnefritt KVX design

 • Ingen adaptere, låsepinner eller slitelister å reparere eller skifte
 • Ingen sveising av adaptere, holdere eller slitelister
 • Nesten null risiko for tap av slitedeler
 • Mindre risko for betydelige reparasjoner og stillstand relatert til slitedelene og relatert til følgekostnader ved skade som tapte slitedeler påfører øvrige anlegg
 • Utmerket beskyttelse av forstykkets og selve skuffens underside gir minimal slitasje
 • Tynnere slitedelsprofil gir overlegen produktivitet, lavere drivstofforbruk og mindre dekkslitasje

6. Sagitta stål

 • Lengre levetid enn andre system (større seighet, hardhet og mengde tilgjengelig stål)
 • Færre slitedelsskift og mindre vedlikehold av skuffe og slitedeler 
 • Overlegen pålitelighet

Vil du vite mer

Vil du vite mer?

Send oss en melding så tar vi kontakt med deg så snart som mulig!

Sending