Vi er svært stolte av å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringsprosessen har vært en opplysende og lærerik prosess, ettersom vi kontinuerlig jobber med å være en mer miljøbevisst bedrift og samtidig ta samfunnsansvar.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen bekrefter at Komatsu KVX har gjennomgått en revisjon ved å dokumentere vårt arbeid med å redusere vår miljøpåvirkning og fokusere på bærekraftig drift. Denne anerkjennelsen er tildelt av Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Å være en Miljøfyrtårn stiller kontinuerlige krav til oss i alle ledd i vår virksomhet; fra produktutvikling, via innkjøp, produksjonsplanlegging og energiforbruk, til miljøfokusert transport.

Disse aktivitetene er støttet opp av gode HMS-rutiner med fokus på sikkerhet og bærekraft. Vår klima- og miljørapport for 2022 er klar og kan hentes via vår nettside (https://kvxno.wpengine.com/en/about/esg/), der alle har muligheten til å dele tanker og ideer med oss angående ESG (Environmental, Social and Governance).

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU-kommisjonen. Anerkjennelsen er bevis på at ordningen har standard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001).