KVX leverer robuste og pålitelige tenner og slitedeler til skuffer i anlegg, pukkverk, gruver og tunnel. Utvalget går både dypt og bredt. Nå er produktkatalogen med hele utvalget klar. Her er det enklere enn noen gang å velge riktig system til riktig skuffe.

Lanseringen av årets produktkatalog er et høydepunkt hos oss i KVX. Katalogen gir en fullstendig oversikt over vårt utvalg av tenner og slitedeler. KVX er Norges ledende produsent av slitedeler til gruve- og anleggssektoren, og leverer tenner og slitedeler av høy kvalitet over hele verden. Et bredt produktspekter, høy servicegrad, slitedeler av høyeste kvalitet og et godt utbygd forhandlernettverk. Det er en garanti for sikker og lønnsom drift, uansett maskinstørrelse og merke.

I KVXs produktkatalog finner du viktig informasjon om verktøy og installasjon, for å få best utnyttelse av systemene. Katalogen er – sammen med våre nettsider et godt hjelpemiddel for å finne frem i utvalget av slitestål og tannsystem tilpasset kundens maskin og bruksområder.

KVX systemvelger

Årets katalog har fått en ny og forbedret grafisk matrise som tydelig viser hvilke størrelse og systemer av slitedeler som passer til maskiner av ulike typer og størrelser.

Last ned katalogen (PDF, norsk)
Se alle kataloger og brosjyrer

Bruksområder

KVX tilbyr ulike løsninger for tenner og slitedeler til skuffer på gravemaskiner og hjullastere innenfor. Produkter som dekker en rekke bruksområder innen anlegg, bergverk og gruveindustri.

Pukkverk og mobil knusing

Bolt-on systemet med fastskrudde tenner eliminerer faren for å miste tenner ved mating av knuser.

Kalksteinbrudd

Spesialherdede tannsystemer tilpasset lasting av kalkstein. Spesiell stållegering motstår den store varmeutviklingen, og forebygger sprekker som følge av hydrogensprøhet.

Gruve- og undergrunnsdrift

Slitedelskostnader henger tett sammen med gevinst og lønnsomhet i gruvedrift. KVX har lang erfaring med systemer for undergrunn, og har gjennom flere tiår levert pålitelige og holdbare løsninger til gruveselskaper over hele verden

Tunneldrift

KVX har utviklet et helt nytt og forbedret system med sliteplater til tunelldrift. Systemet gir overlegen levetid og styrke, og er tilpasset Komatsu, Cat og Volvo hjullastere. Systemet har sliteplater i KVXs legendariske Sagitta stål. I tillegg har hjørneplatene blitt forsterket med 3 bolts trekant for maksimal styrke og levetid.

Vei, jernbane og anlegg

Entreprenører ser at KVX tenner og slitedeler gir lavere kostnad per tonn, og dermed bedre totaløkonomi.

Riving og gjenvinning

KVX slitedeler er laget av 500-600 Brinell valset og smidd Sagitta stål. Hardhet, strekkfasthet og seighet gir tenner i en kvalitet som trengs i rivning og gjenvinning, og fjerner faren for uforutsettte skader.

Mudring

Graving i vann byr på noen helt spesielle utfordringer. Vann og sand danner en «slipepasta» som gir stor slitasje. KVX bolt-on tannsystemer motstår denne slitasjen bedre enn noen andre systemer, og er det mest pålitelige tannsystemet man kan bruke i vann.

Tenner til minimaskiner

KVX tilbyr også sikre og velprøvde tannsystemer til små maskiner som minigravere, små traktorgravere og kompaktlastere.

Spesielle bruksområder – ekstrem kulde og varme

KVXs slitedeler består av større og mer termisk stabile komponenter sammenlignet med andre systemer. Det gjør at slitedelene kan transportere og fordele varme mer effektivt, og dermed bidra til nedkjøling ved transport av varmt slagg.

I motsatt ende av temperaturskalaen – graving i frossen bakke i streng kulde – gir bolt-on sveisefrie tannsystemer noen viktige fordeler. Eksempelvis perfekt penetrasjon, samt ingen sveising ved skifte av tenner.

Last ned katalogen (PDF, norsk).
Se alle kataloger og brosjyrer.