KVX Ripper løste problem i ekstremt slipende aske

22. mars 2022

Hundre år gamle askefyllinger fra kullkraftverk gjenvinnes som tilslag i moderne betongvarer. Asken er ekstremt slipende, og «eter stål til frokost». KVX Ripper løser problem for entreprenør i Sør-Afrika.

Cat 349 KVX Ripper

VAAL, SØR-AFRIKA: – Vi treffer regelmessig på områder der det fortsatt brenner. Askefyllingene er flere tiår gamle, men holder noen steder fortsatt 500-600 grader innvendig. Dette er virkelig en unik type drift.
Det sier produksjonssjef Andrew Crausaz i Afrimat Clinker Supplies, en virksomhet som lever av gjenvinning av aske i fyllinger fra tidligere tiders kullfyrte kraftverk i Sør-Afrika. Asken hentes ut, knuses, siktes og brukes som tilslag i produksjon av betongblokker og betongstein.

Konseptet med gjenbruk av aske ble utviklet av Clinker Group, et selskap som ble etablert av tyske J.B. Pfeffer på 50-tallet og oppkjøpt av Afrimat-gruppen i 2012. Afrimat-gruppen leverer byggematerialer, industrimineraler andre bulkvarer.

Lokale og regionale produsenter av betongblokker og betongstein foretrekker askeklinker fra denne virksomheten i Afrimat fremfor konvensjonell stein som tilslag. Dette av to grunner:

Lett vekt. Tetthet på bare 1,1 tonn pr kubikkmeter, mot 1,8 tonn pr kubikkmeter på konvensjonelt steintilslag.
Askeklinker reagerer bedre med sement enn konvensjonelt tilslag.

Nå er Afrimat Clinker Supplies i ferd med å fullføre sin sjette askefylling siden oppstarten. I fjor fullførte selskapet et anlegg som leverte 16 millioner tonn på ti år.

Hundre år gammel fylling

Afrimat Clinker Supplies gjenvinner med denne driften opptil hundre år gamle fyllinger av flyveaske fra kull. Disse fyllingene er etterlatenskaper etter avviklede kullkraftverk som var i drift fra ca 1900 til ca 1970. Fyllingene har noen egenskaper som gjør driften utfordrende.

Fyllingene har et ytre skall som ikke er spesielt hardt, men utfordrende å bryte løs likevel. Under dette skallet finnes masser som i noen altså fortsatt gløder og brenner noen steder.

Den største utfordringen er likevel den samme i både det ytre skallet og den indre løsmassen: Ekstremt slipende masse. Altså det som på engelsk betegnes «abrasive».

– Massen er ekstremt slipende. Den eter stål til frokost, sier Andrew Crausaz.

Det er en utfordrende drift, der pålitelig redskap er avgjørende. På dette anlegget har selskapet to gravemaskiner som går med skuffe og ripper, samt én innleid gravemaskin med pigghammer.

Asken under det ytre skallet er løs, mens skallet stykkes opp i 4-500 mm biter før det går i knuseren. Slik er arbeidsflyten:

 • Rippe løs ytre skall
 • Dele opp skallet i håndterbare biter
 • Frakte biter og løsmasse til knuser
 • Knuse og sikte til ferdigvare
Operator Zambantu Velem (left), production manager Andrew Crausaz and supervisor Solomon Sibiya in Afrimat Clinker Supplies

Maskinfører Zambantu Velem t.v., produksjonssjef Andrew Crausaz og formann Solomon Sibiya i Afrimat Clinker Supplies.

Flyveaske fra gamle kullkraftverk er ekstremt slipende masse. Det eter stål til frokost.

Andrew Crausaz

Produksjonssjef, Afrimat Clinker Supplies

Ripper viktig for driften

Ripper er en viktig type redskap i denne driften, ettersom den brukes til å åpne og løsne det ytre skallet i fyllingene. I andre tilfeller ville man vurdert å sprenge, men siden dette er en svært porøs masse er det ikke aktuelt her.

Driftskostnadene til GET-redskap som tenner og slitedeler er svært høy. Et normalt sett tenner (ikke KVX) holder kun et par uker før det er utslitt.

– Normalt når vi får levert slitedeler fra andre leverandører enn KVX sender vi det til vårt interne verksted for montering av forsterkning i rustfritt stål. Vi legger til mye stål. Flyveaske fra kull er ekstremt slipende, sier Crausaz.

KVX Ripper er en «game changer» i denne driften, på grunn av dens ekstreme slitestyrke. Ripperen er laget i KVX Sagitta stål. Det forbedrer levetid og driftskostnader betydelig. KVX Ripper holder seg også skarp og slank i driften, og gir en bedre gjennomtrengning og kraft i å bryte løs det harde skallet.

Cat 349 KVX Ripper

To Cat 349 gravemaskiner på 49 tonn utgjør den viktigste produksjonskapasiteten, sammen med en innleid JCB 20-tonner med pigghammer. 

Derfor er KVX Ripper optimalt redskap

KVX Ripper har en rekke egenskaper som gjør den til det optimale redskapet i denne særegne driften:

 • Slank profil med god gjennomtrengning.
 • Kraftig og allsidig redskap.
 • Pålitelig bolt-on tann i ett stykke, tåler større påkjenninger enn noen løsning med adapter og spiss.
 • Vendbar tann festet med bolt, enkelt å skifte og snu i felt.
 • KVX Sagitta stål, gjør at rippertanna skjerper seg selv ved bruk og slitasje, og øker gjennomtrengningen enda mer.
 • Slitedeler i Sagitta stål tåler mer varme enn de fleste konkurrerende produkter, og øker levetiden.

Produksjonssjef Andrew Crausaz er svært godt fornøyd med fordelene KVX Ripper har gitt gjennom årene med KVX som leverandør. Han er også svært godt fornøyd med kundestøtten fra KVXs regionale salgssjef Gil Do Gabo, som han mener har ytt god oppfølging og tatt tak i alle utfordringer i driften.

Nå har selskapet også KVX tenner og slitedeler til skuffer under utprøving. For produksjonssjefen er det én ting som teller mer enn alt annet:

– Det beste produktet i verden hjelper meg lite dersom du ikke har det på lager og kan følge det opp. Med KVX har dette aldri vært et tema.

Afrimat Clinker Supplies, Vaal

Et av Afrimat Clinker Supplies´anlegg, litt sør for Johannesburg.

 • Slank profil med god gjennomtrengningsevne.
 • Kraftig og allsidig redskap.
 • Pålitelig bolt-on tann i ett stykke, tåler større påkjenninger enn noen løsning med adapter og spiss.
 • Vendbar tann festet med bolt, enkelt å skifte og snu i felt.
 • KVX Sagitta stål, gjør at rippertanna skjerper seg selv ved bruk og slitasje, og øker gjennomtrengningen enda mer.
 • Slitedeler i Sagitta stål tåler mer varme enn de fleste konkurrerende produkter. Gir lengre levetid og lavere driftskostnader (TCO – total costs of ownership).

Les produktsidenLast ned produktark