KVX vinner markedsandeler i Russland

Siden 2015 har KVXs virksomhet vokst i Russland. Takket være et godt samarbeid mellom KVX og forhandlerne forventes denne trenden å fortsette fremover.

31. oktober 2019

KVX har en suksesshistorie i Russland takket være et flott samarbeid med forhandlerne Sonda LLC, Mining Solutions, Sumitec International og Komatsu CIS LLC Russland. KVX-merket er kjent som et bolt-on tannsystem som hjelper russiske miner til å redusere utlastingskostnadene. KVX er også en voksende aktør for gruvedrift applikasjon og steinbrudd.

De siste fire årene har vi vært spesielt stolte av å se at tannsystemene og skuffene våre viser gode resultater og tilfredsstiller kunder som har valgt å konvertere til KVX. For å fortsette denne suksessen stoler vi på våre forhandlere, og på støtte fra Innovasjon Norge.

En konvertering til KVX ble fullført på en CAT993-maskin.

En 11,5m3 skuffe produsert av KVX montert på en Komatsu WA900-laster.

En WA800-laster, konvertert til KVX M68-system viser utmerkede resultater etter 9000 driftstimer: ingen brudd, ingen driftsstans, 600 timer i drift per måned i gjennomsnitt og forstykke i god stand (bare ca. 5% slitt). Forventer flere års levetid på skuffefronten.

En KVX-skuffe WA700 solgt for bergensapplikasjon.

Den første KVX-skuffe CAT374 3,7m3 ble tatt i bruk i et steinbrudd med granitt.